به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، کبگانیان دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور از بررسی سیاست های اشتغال فارغ التحصیلان و دانش آموختگان در جلسه این ستاد خبر داد.
امروز صد و بیستمین جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور برگزار شد که بحث اصلی آن ادامه بررسی سیاست های اشتغال فارغ التحصیلان و دانش آموختگان کشور بود.
وی با بیان اینکه مواد یک، دو و سه پیش از این به تصویب رسیده بود افزود: ​ماده یک مربوط به شرح وظایف و تکالیف وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.
کبگانیان اضافه کرد: ماده دوم مربوط به وزارت آموزش و پرورش و ماده سوم مربوط به مرکز آمار ایران بود.
دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: از آنجا که آمار می تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند نیاز به شفافیت و دقت در آمارها برای حل مشکل اشتغال وجود داشت.
وی اضافه کرد: امروز ماده چهارم این سیاست ها که مربوط به شرح وظایف و تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است مورد بررسی قرار گرفت.
کبگانیان گفت: از جمله محورهای این ماده ایجاد سامانه اطلاعات بازار کار و مشاغل است.
دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور اضافه کرد: ارائه اطلاعات بازار کار به دانش آموزان دبیرستان موجب دقت در انتخاب رشته می شود چرا که برخی از آنان بر اساس احساسات و ذهنیت تصویر های غیر واقعی از بازار کار دارند.
وی اضافه کرد: بروز رسانی فهرست مشاغل از دیگر بخش های این ماده است هر چند این فهرست وجود دارد اما بروز رسانی و دقت در آن به جویندگان کار کمک خواهد کرد.
کبگانیان گفت: تعیین استانداردهای آموزش شغل و همچنین اعتبار سنجی گواهی مهارت بر اساس صلاحیت های حرفه ای از دیگر محورهای این ماده بود.
دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور افزود: رفع محدودیت های اشتغال در برخی از مشاغل همچون پزشکی بر اساس استانداردهای علمی و متناسب با بازار کار و نیاز جامعه می تواند در عدالت آموزشی و ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان و دانش آموختگان تاثیر گذار باشد.

اتمام خبر


CAPTCHA


نویسنده: سمیه مختاریتاریخ ارسال: 1398/05/24
نظر: جهت حفظ عدالت اجتماعی، اشتغال در بخشهای مختلف اداری به صورت تخصصی تجربی جهت فارغ التحصیلان دانشگاهی مناسبتر است.