به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی گفت: در این استان تا کنون با صدور 468 فقره پروانه بهره برداری در حوزه معدن برای بیش 5 هزار و 122 نفر بصورت مستقیم شغل ایجاد شده است
پریسا عابدپور بیان کرد: در استان آذربایجان غربی تا کنون با صدور 468 فقره پروانه بهره برداری در حوزه معدن برای بیش 5 هزار و 122 نفر بصورت مستقیم شغل ایجاد شده است.
وی افزود: تا کنون در حوزه اکتشافات معدنی نیز برای 204 معدن پروانه اکتشاف صادر گردیده است امیدواریم که با به بهره برداری رسیدن این معادن نیز شاهد شکوفایی در بخش معادن استان باشیم.
عابد پور اظهار داشت: در استان آذربایجان غربی هم اکنون تعداد 30 معدن دارای گواهینامه کشف با 5 هزار و 326 هزارتن ذخیره قطعی در حال فعالییت و درشرف بهره برداری می باشند.
ایشان افزود: در حوزه معدنی استان آذربایجان غربی تا کنون 468 فقره پروانه بهره برداری با ذخیره یک میلیون و 212هزار و 733 هزارتن برای بیش از 5 هزار و 122 نفر بصورت مستقیم وپایدار شغل ایجاد کرده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی بیان کرد: در حوزه برداشت های موقت تعداد 116 فقره مجوز برداشت موقت به اندازه یک میلیون و 825 هزارو 395 متر مکعب صادر شده است.
وی در پایان عنوان کرد: هرگونه برداشت از حریم رودخانه ها ،کوه ها و غیره بدون دریافت مجوز برداشت از سازمان صنعت، معدن و تجارت تخلف بود و در صورت مشاهده با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
 

اتمام خبر


CAPTCHA