به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، بهمن مرادنیا در سی و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه برای برخی مشاغل نیروی کار ماهر نداریم، اظهار کرد: استان نیازمند نیروهای ماهر در همه بخش ها است، اما متاسفانه برای آن مشاغل نیروی ماهر در استان وجود ندارد.
وی عنوان کرد: بخشی از بیکاری استان بواسطه وجود مشاغل کاذب نظیر دستفروشی بوجود آمده است، در حالیکه برای شغل های که هست متقاضی کارآزموده و ماهر بسیار تندک است و باید سازمان فنی وحرفه ای در راستای افزایش مهارت آموزی ها جدی تر وارد عرصه شود.
مرادنیا در ادامه سخنان خود رفع بیکاری و افزایش اشتغال را دغدغە و اولویت اساسی همە مدیران برشمرد و افزود: اعتقاد دارم باید از همە ظرفیت ها و تسهیلات بانکی در راستای تحقق این مهم استفادە کنیم.
استاندار کردستان با بیان اینکە بیماری کرونا در کشور و استان بر روی تولید و اشتغال تاثیر منفی گذاشت و باید با برنامە ریزی این تاثیرات را بە حداقل ممکن رساند خاطرنشان کرد: بخش خصوصی می تواند چند پیشنهاد مشخص در خصوص کسب و کارها ارائه کند تا ما نیز آن را به دولت ارائه کنیم و با توجه به شرایط خاص اقتصادی استان دستورات ویژه و متفاوت با دیگر استانها را از دولت اخذ کنیم.
مرادنیا در پایان ابراز امیدواری کرد و یادآور شد: با مهار کرونا و مدیریت صحیح آرام آرام کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی بازگشایی شود تا اوضاع به شرایط عادی برگردد.

اتمام خبر


CAPTCHA