به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، محمدرضا احمدی سنگری عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی درباره افزایش سهم بودجه پژوهش در کشور، گفت: نبود پژوهش در موضوعات مختلف باعث مفعول ماندن امور می شود و ابهامات بسیاری به همراه خواهد داشت. کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نگاه ویژه ای به امور پژوهشی و فعالیت های علمی خواهد داشت چراکه این امر با منافع اجتماعی و تشخیص حق از باطل گره خورده است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با نگرش به حمایت دولت از پژوهش ها، بیان کرد: با توجه به اینکه این کمیسیون نگاه خاصی به مسائل دانش بنیان، اشتغال زایی، کمک به جوانان و نخبگان دارد در صورت ارائه لایحه ای از سوی دولت حمایت های کافی صورت خواهد گرفت.
احمدی سنگری با اعلام حمایت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: هنگامی که مباحث حمایت از علم مطرح می شود، نگاه اولیه ما به سمت این وزارتخانه و حتی زیرمجموعه های آن همچون شرکت های دانش بنیان که وابسته به علم و فناوری ریاست جمهوری نیز هست، خواهد بود.
وی افزود: باید برای تقویت کارهای علمی تلاش شود تا بتوانیم عرصه اشتغال جوانان را فراهم کنیم و نگاه ویژه ما کمک به رشته های فعال در این زمینه خواهد بود تا پژوهشگران انگیزه بیشتری برای ادامه تحصیل داشته باشند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در رابطه با رسیدن به سهم ۳ درصدی از تولید ناخالص پژوهشی، عنوان کرد: دولت باید در این زمینه پیشنهاد ارائه دهد تا در کمیسیون بررسی شود. امیدواریم دولت و مجلس با همکاری یکدیگر به نقطه مطلوب در این زمینه برسند تا کمکی برای اشتغال جوانان و مباحث اقتصادی کشور باشد.

اتمام خبر


CAPTCHA