به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، شورای عالی استاندارد با پیشنهاد ساماندهی، ارزیابی و صدور گواهی اظهاریه انطباق برای محصولات تولیدی مشاغل خانگی موافقت کرد.
نظر به مطالبه بانوان صاحب مشاغل خانگی در دیدارها و بازدیدهای معاون رئیس جمهور در شهرها و روستاهای کشور و مکاتباتی که در این زمینه انجام شده بود، موضوع صدور گواهی انطباق برای محصولات تولیدی مشاغل خانگی از سوی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده مورد بررسی، مطالعه، پیشنهاد و پیگیری با مراجع ذیربط قرار گرفت.
بر این اساس، در جلسه شورای عالی استاندارد که با پیگیری و درخواست معاونت زنان و همکاری سازمان استاندارد برگزارشد، این موضوع به نتیجه رسید و مقرر شد، سازمان استاندارد با هدف رونق تولید و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی «به جز مواد غذایی و فرآورده های مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد» در قالب مشاغل خانگی مطابق با قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، نسبت به صدور گواهی اظهاریه انطباق یا تایید نوع اقدام کند.
این کار در صورت درخواست متقاضی، براساس روش های اجرایی و دستورالعمل ها و ارزیابی محصول مورد نظر انجام خواهد شد.
همچنین در این جلسه مقرر شد، فهرستی از اولویت ها تهیه و در مرحله اول بر اساس آنها ارزیابی انطباق انجام و گزارشی از چگونگی روند کار به شورای عالی استاندارد ارائه شود.

اتمام خبر


CAPTCHA


نویسنده: صادق سلطانیتاریخ ارسال: 1399/01/07
نظر: سلام، بعلت برخی مشکلات باید در خانه مشغول به کار شوم، دارای حیاطی بزرگ هستم،، شغلی در این زمینه بود لطفا بنده را راهنمایی کنید