به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، همایش آموزش عالی اشتغال آفرین و هدفمند در پرتو طراحی نظام هدایت شغلی در دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهیِ آغاز شد. به گزارش خبرنگار بازارکار این همایش با حضور دکتر محسن غفوریان معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی،دکتر واعظ مهدوی مدیرعامل بنیاد همدلان آینده نگران، دکتر باصولی رئیس دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی، دکتر ابراهیم صیامی مدیر کل دفتر آینده پژوهی مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی ‍‍وزارت اقتصاد و دارایی، دکتر پور کریمی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران، دکتر محمد سعید سیف مدیر کل وزارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و تعدادی از صاحب نظران حوزه آموزش عالی برگزار می شود. این نشست سه پنل تخصصی خواهد داشت و کارشناسان نظام آموزش عالی در زمینه هدایت شغلی و اشتغال پذیری دانش آموختگان و ارائه مدل مناسبی برای دانشگاه ها به بحث و تبادل نظر می پردازند. دبیر علمی همایش و مدیر کل کارآفرینی و اشتغال جهاد دانشگاهی با تشریح جزئیات برگزاری «همایش تخصصی آموزش عالی اشتغال آفرین و هدفمند در پرتو طراحی نظام هدایت شغلی» گفت: نتایج این همایش تخصصی در برنامه هفتم توسعه و دیگر برنامه های کلان کشور موره بهره برداری قرار می گیرد. به گزارش بازارکار، مهندس سیروس دشتی با اعلام این خبر و با تصریح اینکه «همایش تخصصی آموزش عالی اشتغال آفرین و هدفمند در پرتو طراحی نظام هدایت شغلی» با توجه به ماموریت های جهاد دانشگاهی برگزار می شود گفت: جهاد دانشگاهی یکی از نهاد های تاثیرگذار و دارای ماموریت تعریف شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه هدایت شغلی و اشتغال دانش آموختگان است که این موضوع را با جدیت دنبال می کند. وی با اشاره به برگزاری “کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور»، که با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و با مشارکت دانشگاهها و سازمانها و مراکز علمی که از اردیبهشت تا خرداد سال جاری برگزار می شود یادآور شد: ماموریت برگزاری نشست تخصصی: آموزش عالی اشتغال آفرین و هدفمند در پرتو طراحی نظام هدایت شغلی به جهاددانشگاهی واگذار شده است. این نشست توسط معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی برگزار می شود. دشتی از برگزاری ۱۵ نشست تخصصی در همین راستا توسط دستگاه های علمی و اجرایی خبر داد و اعلام کرد: در همایش تخصصی جهاد دانشگاهی در دانشگاه علم و فرهنگ، سه پنل تخصصی پیش بینی شده که شامل “پنل اول باز تعریف کارکرد های آموزش عالی و مسئولیت های آن در حوزه اشتغال پذیری دانش آموختگان”، “پنل دوم بسترسازی برای تسهیل اشتغال دانش آموختگان” و پنل سوم تجارب زیست دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در هدایت شغل و اشتغال دانش آموختگان” است. وی از حضور شش سخنران کلیدی در این همایش خبر داد و افزود: کنگره “کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور» که بر اساس تجارب داخلی و خارجی مطالعه و بررسی شده، نه گام اجرایی دارد و تلاش می کند با استفاده از تجارب دستگاه های علمی و اجرایی و با استفاده از همه ظرفیت های کشور بویژه بستر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی به پیاده سازی الگوی مطلوب در زمینه هدایت شغلی در دانشگاه های سراسر کشور بپردازد. دبیر علمی همایش و مدیر کل کارآفرینی و اشتغال جهاد دانشگاهی با اشاره به ظرفیت های خوب دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی گفت: الگو و مدل هدایت شغلی دانش آموختگان به خوبی در دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی پیاده شده و این دانشگاه غیر انتفاعی و کارآفرین تجارب و حرف های بسیاری برای گفتن دارد. وی با تصریح اینکه باز تعریف نقش و وظایف آموزش عالی در بحث هدایت شغلی و اشتغال پذیری در این همایش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد گفت: وزارت علوم در صدد است با استفاده از ظرفیت های دستگاه های علمی و اجرایی به طور جدی به این موضوع ورود کرده و در همه دانشگاه ها الگوی هدایت شغلی را پیاده سازی نماید.

اتمام خبر


CAPTCHA