به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، اسماعیل اسدی رئیس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قم گفت: در سال گذشته تعداد ۲۰۲ پروانه اشتغال به کار جدید صادر شد.
اسدی بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۰۲ پروانه اشتغال به کار جدید صادر، ۱۱۷۵ مورد تمدید و ۳۹۱ مورد نیز ارتقاء پایه یافت.  
وی افزود: در سال گذشته پروانه اشتغال به کار معماران تجربی، انبوه سازی، کاردانی های فنی و مهندسین ساختمان به ترتیب به تعداد ۶، ۲، ۳۶، ۱۵۴۵ فقره وفق ضوابط و مقررات موجود صادر گردیده است. همچنین مجوز فعالیت در حرفه های مرتبط با ساختمان در قالب صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های حقوقی اعم از آزمایشگاه های فنی، سازندگان مسکن و ساختمان، شرکت های طراح و ناظر و مهندسان مشاور صادر شده است.   
رئیس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قم در پایان خاطر نشان ساخت: سازمان های نظام مهندسی  و کاردانی ساختمان موظفند ضمن اطلاع رسانی و بهره گیری حداکثری از سرویس ارائه خدمات غیر حضوری با رعایت کامل دستور العمل های بهداشتی نسبت به اقدامات اولیه فرآیند صدور، تمدید و یا ارتقای پروانه اشتغال به کار اقدام کنند.  

اتمام خبر


CAPTCHA