به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری در حساب توئیتر نوشت: وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی،کودکان محروم از تحصیل را شناسایی می کند تا به چرخه آموزش باز گردند، از امروز، پیامکی با سرشماره به والدین آنها  ارسال می شود. به امید روزی که هیچ کودک ایرانی، از تحصیل باز نماند.

اتمام خبر


CAPTCHA