به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، رضا محمدی اصل مدیرکل زندان های گیلان با اشاره به رشد ۵۸ درصدی اشتغال مددجویان در زندان ها، گفت: با دستور رئیس سازمان زندان ها، ارتقای مهارت آموزی در زمینه اشتغال را مد نظر قرار دادیم.
رضا محمدی اصل در بازدید از زندان ها، اشتغال، حرفه آموزی و ایجاد بستر کمک رسانی به خانواده های مددجویان را از محوری ترین برنامه های سازمان زندان ها دانست و گفت: در روزهای پایانی سال ۹۹ اقدام به برگزاری نشست های هم اندیشی تخصصی با مرکز مراقبت بعد از خروج و انجمن های حمایت از زندانیان درخصوص پوشش بیشتر خانواده های مددجویان با استفاده از پتانسیل های موجود و شناسایی بیشتر گروه های جهادی در زمینه های مختلف کردیم.
وی با تاکید بر لزوم ارایه برنامه منسجم جهت راه اندازی اشتغال مددجویان بعد از آزادی، تصریح کرد: رهبر انقلاب سال ۱۴۰۰ را سال «تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» نامگذاری فرمودند لذا تمام توان مجموعه را برای تحقق این مهم به کار می گیریم.
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی گیلان، با اشاره به برنامه های ۱۲گانه سازمان زندان ها، خاطرنشان کرد: ابتدا باید اهداف کوتاه مدت و بلندمدت را مشخص کنیم و برای رسیدن به این اهداف برنامه زمانی و اولویت بندی داشته باشیم لذا همکاران تمام همت و تلاش خودشان را به کار گیرند.
محمدی اصل، با بیان اینکه بعد از بازدید رئیس سازمان زندان های کشور از زندان های گیلان توانستیم با استفاده از رهنمودها و ارشادات ایشان اشتغال را به ۵۸ درصد برسانیم، متذکر شد: همچنین خدمات نوین از قبیل دادرسی الکترونیکی را ۱۰۰ درصد انجام دادیم و استفاده از پابند هوشمند الکترونیکی که تحمل کیفر را برای زندانیان تسهیل می کند محقق شده است.

اتمام خبر


CAPTCHA


نویسنده: امیرمحمدباباییتاریخ ارسال: 1400/01/12
نظر: من چطورمی توانم تست بدم؟