به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، حجت اله عبدالملکی درباره نظارت بر پرداخت وام های اشتغال به مددجویان کمیته امداد افزود: شبکه ای از هزار و ۷۰۰ کارشناس، ۵۰۰ مرکز نیکوکاری و ۵۰۰ جهادگر کارآفرین در سراسر کشور بر کسب و کار هایی که با وام های کمیته امداد راه اندازی شده اند، نظارت دارند.
وی با بیان اینکه کارشناسان علاوه بر نظارت و مشاوره، در حوزه پایدارسازی مشاغل ورود خواهند کرد، گفت: در این حوزه در صورت نیاز تسهیلات تکمیلی به آن ها پرداخت خواهد شد؛ همچنین آموزش های پایدارسازی شغل و در صورت کاهش بهره وری دوره های دیگری برای آن ها برگزار خواهد شد.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خاطرنشان کرد: در حوزه بازاریابی و فروش در کنار مددجویان هستیم؛ در حوزه صنایع دستی و فرش، شرکتی در کمیته امداد تأسیس شده است که محصولات مددجویان را خریداری می کند.
عبدالملکی گفت: ۸۰ درصد از کار معاونت اشتغال کمیته امداد پس از راه اندازی شغل توسط مددجو آغاز خواهد شد و به صورت روزانه عملکرد آن ها بررسی می شود.

اتمام خبر


CAPTCHA