به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، دبیر ستاد راهبری و هدایت حرکت های محرومیت زدایی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: ۵۴۰ میلیارد ریال منابع مالی به اجرای طرح های محرومیت زدایی این استان اختصاص یافت. «حسن بیات» افزود: این منابع مالی در قالب ۱۳۸ طرح مرمت و احیای قنوات در سطح روستاهای استان مرکزی مرکزی با اولویت روستاهای کمتر برخوردار به این استان اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: این طرح ها در ۱۳۸ روستای کم برخوردار استان مرکزی با هدف افزایش بهره وری از آب کشاورزی اجرا می شود.
دبیر ستاد راهبری و هدایت حرکت های محرومیت زدایی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح ها در حوزه های مختلف ایجاد گلخانه ، صنایع تبدیلی و تکمیلی کوچک مقیاس، دامداری ها و واحدهای پرورش ماهی خوراکی و زینتی در راستای ایجاد اشتغال و افزایش درآمدزایی در روستاها به ویژه روستاهای کم برخوردار در دستور کار قرار دارد.
بیات افزود: بهره گیری از ظرفیت های موجود بخش کشاورزی به ویژه در حوزه سرمایه انسانی، با تاکید بر بومی گزینی، نخبه گزینی و جوان گرایی در راستای افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی از جمله اهداف تشکیل ستاد راهبری و هدایت حرکت های محرومیت زدایی در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی است.
وی اظهار داشت: افزایش درآمد، رفاه و ارزش افزوده در بخش کشاورزی به تبعیت از ستاد محرومیت زدایی استان مرکزی، ایجاد وحدت رویه، هماهنگی در بخش های مختلف کشاورزی با اولویت حل مشکل مردم با رویکرد مناطق محروم روستایی از دیگر اهداف این ستاد است.
 دبیر ستاد راهبری و هدایت حرکت های محرومیت زدایی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: تلاش برای واگذاری کار مردم به مردم با بکارگیری حداکثر امکانات و سرمایه انسانی از دیگر اهداف این ستاد است.
استان مرکزی به عنوان دومین قطب صنایع مادر تخصصی، چهارمین قطب صنعت کشور محسوب می شود و در زمینه تنوع تولیدات صنعتی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
این استان با وجود صنعتی بودن در زمره ۱۰ استان نخست کشور در بخش کشاورزی است که ۹۰ هزار بهره بردار شامل ۲۰ درصد شاغلان استان در این حوزه فعال هستند.

اتمام خبر


CAPTCHA