به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: با همکاری مشارکتهای مردمی می توان با ایجاد کارآفرینی و اشتغال، برخی از معضلات قشر توانخواه و مددجو را برطرف کرد. به گزارش بازارکار، آریا طوفانی امروز در دیدار با یکی از موسسات خیریه رشت در خصوص بررسی چالش ها ، ارائه عملکرد مطلوب، جلب مشارکتهای مردمی، رسیدگی به ایتام و خدمات رسانی به مددجویان و جامعه هدف بهزیستی تبادل نظر کرد. وی با بیان اینکه ظرفیت بالای نهادها و موسسات خیریه برای برقراری ارتباط با خیرین نیکوکار و جذب مشارکتهای مردمی می تواند بسیاری نیازهای مددجویان را تامین کند، افزود: باید از فرصت و ظرفیت جلب مشارکتهای مردمی در جهت رفع مشکلات مددجویان و جامعه هدف بهزیستی به نحو شایسته ای استفاده کرد. طوفانی موسسات خیریه را از شرکای اجتماعی ارزشمند سازمان بهزیستی برشمرد و تصریح کرد: سازمان های خدمت رسان مانند بهزیستی و کمیته امداد می توانند با همکاری همه جانبه در کنار موسسات خیریه گره گشای مشکلات محرومین و نیازمندان باشند و باید با نگاهی ویژه تمامی مشکلات جامعه هدف، اعم از ساخت مسکن، ایجاد کارآفرینی و اشتغال، تامین معیشت و تسهیل در روند درمان را درنظر گرفت و معضلات قشر توانخواه و مددجو را برطرف کرد.

اتمام خبر


CAPTCHA