به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، قاسم شمسی فرماندار شهربابک گفت: شهرستان شهربابک در جذب سرمایه گذار و واگذاری زمین به طرح های خود اشتغالی رتبه ی اول را در میان شهرستان های شمالی استان کسب کرده است.
فرماندار شهربابک در جلسه ی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان شهربابک با اشاره به جلسه ی مشترک اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان های شهربابک، رفسنجان و انار در هفته گذشته، از پیشتازی شهرستان در اجرای تعهدات اشتغالزایی در میان این سه شهرستان اظهار خرسندی کرد و افزود: با توجه به آمارهای ارائه شده توسط استان، شهرستان شهربابک در جذب سرمایه گذار و واگذاری زمین به طرح های خود اشتغالی رتبه ی اول را در میان شهرستان های شمالی استان کسب کرده است.
قاسم شمسی از مشغول به کار شدن هزار و 530 نفر از دو هزار و 35 نفر تعهد استانی برای اشتغال در شهرستان خبر داد و گفت: جمعیت بیکاران واقعی در شهرستان در حدود پنجاه درصد کاهش داشته است که این مسئله را می توان از کاهش مراجعان مربوط به اشتغال و کاهش ثبت نام در آزمون های استخدامی مشاهده کرد.
وی شمسی توجه به اشتغال بانوان را در شهرستان یک ضرورت دانست و اظهار داشت: باید خارج از حوزه ی صنعت، زمینه ی مناسب برای اشتغال بانوان ایجاد شود که خوشبختانه با احداث دو کارخانه کاشی که در دستور کار قرار گرفته است می توان نسبت به این مسئله امیدوار بود.
شمسی افزود: توسعه ی مشاغل خانگی و ارائه تسهیلات برای رونق آن، می تواند ظرفیت ویژه ای را برای کارآفرینی بانوان در منزل ایجاد نماید تا در کنار رسیدگی به امور منزل، درآمدزایی مناسبی را برای آنها فراهم کند.
فرماندار شهربابک در ادامه ضمن تاکید بر حمایت از سرمایه گذار برای افزایش اشتغالزایی در شهرستان، بیان داشت: افزایش جذب سرمایه گذار در حوزه ی صنعت و تولید در شهرستان منجر به اشتغال تعداد زیادی از همشهریان شده است و در حدود ۶۰ درصد از اشتغالزایی شهرستان را موجب شده است.

اتمام خبر


CAPTCHA