به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، از زمان شیوع بیماری کرونا تا کنون حدود هزار و ۵۰۰ زندانی استان اصفهان مرخص از بند در چرخه تولید به کار گرفته شدند.
مرکز اصفهان ؛ مدیر کل زندان های استان اصفهان گفت: این زندانیان پس از اینکه مدت مرخصی آن ها تمام شد با ارائه سند معتبر در واحد های خدماتی و صنعتی استان شاغل شدند.
اسدالله گرجی زاده با بیان اینکه بیماری کرونا در زندان استان با جمعیت حدود ۸ هزار زندانی نیز شیوع پیدا کرد افزود: از این تعداد حدود هزار و ۵۰۰ زندانی که به مرخصی رفته بودند هم در کارگاه های جنبی مشغول به کار شدند.
وی گفت: حدود ۹ هزار و ۵۰۰ زندانی در استان اصفهان دوره های آموزش های فنی حرفه ای را گذرانده اند و برای جذب در بازار کار آماده هستند.
رییس کل دادگستری استان اصفهان هم گفت: از سال گذشته تا کنون ۲ هزار و ۵۰۰ زندانی به مرخصی رفته اند و اشتغال دارند.
محمدرضا حبیبی این زندانیان را زندانی باز معرفی کرد و افزود: زندانی های کم خطر با حکم دادگاه در بیرون زندان اشتغال پیدا می کنند.

اتمام خبر


CAPTCHA