به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، ستاد توسعه فناوری نانو با برگزاری کمپ اشتغال نانو امکان ایجاد جایگاه شغلی برای دانش آموختگان و دانشجویان حوزه های مرتبط با فناوری نانو را فراهم می کند.
به گزارش ایسنا، از سوی ستاد توسعه فناوری نانو کمپ اشتغال با عنوان "کارنو" و با هدف معرفی فرصت ­های شغلی به دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاهی و آموزش انواع مهارت های نرم و برخی مهارت های تخصصی مورد نیاز در مشاغل مورد نظر برپا شده است.
در این کمپ اشتغال، جویندگان کار در کارگاه ­های آموزشی و عملی مهارت ­­های نرم و برخی مهارت های تخصصی مرتبط با فرصت شغلی خود حضور می یابند و تاییدیه مهارتی لازم در جایگاه شغلی مورد نظر را کسب خواهند کرد. علاوه بر آن در طول برگزاری کمپ اشتغال کارنو؛ متقاضیان کسب جایگاه­ های شغلی می توانند در فرصت های شغلی مورد نظر خود آموزش ببینند و کسب تجربه کنند.
متقاضیان برای حضور در این کمپ نیاز است تا تاییدیه لازم برای ثبت نام را دریافت کنند، به همین منظور رزومه و مشخصات فردی خود را به آدرس occupation@nano.ir ایمیل کنند.
مدت زمان آموزش سه ماه و شروع کمپ از آذر ۱۳۹۸ (چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته) خواهد بود.
 

اتمام خبر


CAPTCHA


نویسنده: محمد مسایلیتاریخ ارسال: 1398/10/12
نظر: با سلام رشته حسابداری و سایرموارد
نویسنده: مهدی خدابندهتاریخ ارسال: 1398/10/11
نظر: جویای کار در حراست ونگهبانی
نویسنده: محمد جواد مجردتاریخ ارسال: 1398/09/24
نظر: راننده -آشپز -خدمات -نگهبان-وغیره
نویسنده: میترا بختیاریتاریخ ارسال: 1398/09/20
نظر: تقاضای کاردر واحد مدارک پزشکی