به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، رئیس جهاددانشگاهی استان مرکزی گفت: توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار جهت اتصال به بازار و وجود پیشرانان در حوزه گیاهان دارویی و برگزاری رویدادهای مختلف و انتقال تجربیات و آموزش، نقش مهمی در بازاریابی و درآمدزایی این حوزه برای این قشر خواهد داشت و سبب‎ساز گشایش اقتصادی برای این قشر خواهد بود.
مسعود شهرجردی رئیس جهاددانشگاهی استان مرکزی در نشستی که با حضور مدیر ستقا مرکزی با مدیرکل منابع طبیعی استان برگزار شد، اظهارکرد: سند آموزشی مدیریت بحران استان تنظیم شده و در حال عملیاتی کردن آن هستیم.
وی تصریح کرد: جهاد دانشگاهی در تنظیم سند مدیریت بحران استان از توانایی علمی و پژوهشی خود بهره گرفته و با الگویی هدفمند آموزش های کیفی را در این زمینه دنبال می کند.
شهرجردی گفت: ترویج نحوه مقابله با اثرات و مخاطرات طبیعی و آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه جهت کاهش عوارض ناشی از بحران از مهم ترین اهداف این سند است.
رئیس جهاددانشگاهی استان در بخش دیگری از سخنانش به گیاهان دارویی اشاره کرد و افزود: در همین راستا سندی در استان در حال تدوین است و تدوین بخش آموزش و تحقیقات و طب سنتی این سند به برخی دانشگاه ها محول شده است.
شهرجردی همچنین بر بهره مندی از حضور اساتید حوزه گیاهان دارویی تاکید کرد و افزود: توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار جهت اتصال به بازار و وجود پیشرانان در حوزه گیاهان دارویی و برگزاری رویدادهای مختلف و انتقال تجربیات و آموزش نقش مهمی در بازاریابی و درآمدزایی این حوزه برای این قشر خواهد داشت.
عبدالحسین محمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی نیز در این جلسه ضمن تشریح فعالیت های این اداره، اظهارکرد: کشت گیاهان دارویی منجر به حفاظت خاک می شود.
وی افزود: منابع طبیعی زمینه اصلی حیات هر منطقه محسوب می شود و باید از آسیب به آن به هر صورت جلوگیری کرد، چراکه از بین رفتن تعادل در بسیاری از بخش ها منجر به افت کیفیت خاک و تغییرات گسترده شرایط اقلیمی خواهد شد.
محمدی خاطرنشان کرد: کشت گیاهان دارویی با توجه به مصرف کم آب و درآمدزایی، موجب تشویق کشاورزان به این امر و تغییر الگوی کشت در استان شده است.
وی افزود: 122هزار هکتار در استان زیر کشت کتیرا و باریجه قرار دارد و ما به دنبال توسعه مراتع و بهره برداری بهینه از گیاهان دارویی هستیم.
فاطمه غنی پور مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی استان نیز با بیان اینکه با توجه به اقلیم استان مرکزی امکان کشت270 گونه از انواع گیاهان دارویی در این استان وجود دارد، افزود:  امروزه مدیریت تنظیم کشت متناسب با بازار را در برخی محصولات نداریم و بانک اطلاعات جامع زیر کشت محصولات نیز در استان مرکزی وجود ندارد.
وی به طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی توسعه مشاغل خانگی اشاره کرد و افزود: در قالب این طرح ملی، فرآیند شناسایی، مهارت آموزی، توانمندسازی شغلی و بازاریابی برای جامعه هدف دنبال می شود.
غنی پور هدف از اجرای این طرح را ورود زنان سرپرست خانوار به چرخه کارآفرینی، استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی جهت اشتغال پایدار و بهبود معیشت و رفاه زنان سرپرست خانوار و ... بیان کرد.

اتمام خبر


CAPTCHA