به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، خیاطیان معاون توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: براساس شاخص های سازمان امور اداری و استخدامی کشور، این وزارتخانه در هر سه شاخص اصلی حائز رتبه برتر شده است.
محمد خیاطیان از میراث آریا ادامه داد: سازمان امور اداری و استخدامی سه شاخص اصلی در حوزه آمار و بهره وری دارد.
او افزود: این سه شاخص شامل، اجرای برنامه ملی توسعه آمار کشور و مدون سازی نظام آماری، استقرار چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی کشور و تهیه و تدوین گزارش ارزیابی استراتژیک دستگاه ها است که به همه دستگاه های دولتی ابلاغ شده است.
خیاطیان اضافه کرد: پس از بررسی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این سه شاخص که از سوی سازمان امور اداری و استخدامی انجام شد، این وزارتخانه در هر سه بخش جزو دستگاه های برتر شاخته شد.
معاون توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: در شاخص اول، اجرای برنامه ملی توسعه آمار کشور و مدون سازی نظام آماری، درصد تحقق برنامه ها ۹۴ درصد، در شاخص دوم، استقرار چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی کشور درصد تحقق برنامه ها ۹۵ درصد و در شاخص سوم، تهیه و تدوین گزارش ارزیابی استراتژیک دستگاه ها، درصد تحقق برنامه ها در وزارتخانه ۱۰۰ درصد بوده است.
او گفت: این ارزیابی مربوط به عملکرد وزات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال ۹۸ است و ما موفق شدیم عنوان دستگاه برتر را در ارزیابی های سازمان امور اداری و استخدامی به درست بیاوریم.

اتمام خبر


CAPTCHA