به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، انسیه خزعلی در صفحه توییتر خود نوشت:" ‏اولین جلسه ‎ستاد ملی زن و خانواده در دولت مردمی تشکیل شد و دو مصوبه مبارک ثمره این نشست بود؛ ارتقاء جایگاه اداری ‎مشاوران امور زنان و خانواده و مشارکت آن ها در تصمیم گیری های کلان دستگاه های اجرایی و تسهیل اشتغال‎ زنان سرپرست خانوار با تصویب صندوق ضمانت."

اتمام خبر


CAPTCHA