به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، از جذب ۱۵۲۱ میلیارد تومان تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی در هشت ماهه سال ۹۹ خبر داد.
جذب ۱۵۲۱ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزیبه گزارش خبرگزاری صدا وسیما از وزارت جهاد کشاورزی، آقای کامبیز عباسی گفت: روند توسعه مکانیزاسیون کشاورزی علیرغم محدودیت های موجود در سال ۹۹ از سرعت بیشتری برخوردار شده، به نحوی که میزان جذب تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون با رشد سه برابری نسبت به سال گذشته به ۱۵۲۱ میلیارد تومان در ۸ ماهه امسال رسیده است.
وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون، بیش از ۱۳۹۸۷ دستگاه تراکتور به کشاورزان تحویل داده شده که در مقایسه با سال گذشته ۴۰ درصد رشد دارد.
عباسی ادامه داد: همچنین بیش از ۵۸۲ دستگاه کمباین غلات، واریز به کارخانه کمباین سازی شده که نزدیک به ۳۱۰ دستگاه آن تولید و به کشاورزان تحویل شده که رقم بسیار قابل قبولی است.

اتمام خبر


CAPTCHA