به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در تولید علم خوب عمل کرده ایم، گفت: با این وجود باید تلاش خود را برای تبدیل علم به فن آوری معطوف کنیم تا از پیشرفت های جهانی جا نمانیم.
روز دوشنبه در همایش «محصولات غذایی تراریخته و سالم برای زندگی سالم» اظهار کرد: تبدیل فن آوری به محصول و رفع مشکلات جامعه با ابزار علم از روش های مؤثر و ضروری است که برای دستیابی به این دستاورد، دانشگاه ها در خط مقدم هستند اما بیشتر دانشگاه ها نسل اولی باقی مانده و از طرف دیگر قادر به کارآفرینی نیستند.
وی افزود: از طرفی با افزایش جمعیت جامعه نیازها و مشکلات افزایش می یابد که علم برای همه این مسائل راه حل پیدا می کند مهندسی ژنتیک یکی از این ابرازهای علمی است که می تواند با افزایش تولید و محصولات تراریخته بخش مهمی از مسائل مربوط به تولید محصولات کشاورزی را رفع کند.
پورمحمدی گفت: البته هیچ تکنولوژی بدون عارضه و مشکل نیست اما باید تشخیص بدهیم کدام تکنولوژی و روش علمی کمترین عارضه و مشکل را دارد و مهندسی ژنتیک قابلیت آن را دارد تا از ظرفیت آن استفاده شود بر این اساس
برای استفاده از محصولات تراریخته هم باید بررسی های لازم صورت بگیرد.
وی ادامه داد: اکنون در عصر فراپیچیدگی در حوزه علوم و فنون قرار داریم و سرعت تحول و تغییر در فن آوری های مختلف افزایش یافته طوری که سرعت و عمر تکنولوژی های پیشرفته به ۵ سال تقلیل یافته و روز به روز توسعه در دانش های مختلف قابل لمس است با رویکرد جهانی باید تلاش کنیم از قافله عقب نمانیم.

اتمام خبر


CAPTCHA