به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، معاون وزارت کار و تامین اجتماعی جمهوری آذربایجان آنار کریم اف و احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران همکاری دو کشور در حوزه  کار ، اشتغال و رفاه اجتماعی بررسی شد .
در این دیدار آنلاین نقش مهم  دیدارها و سفرهای متقابل  "حسن روحانی" و "الهام علی اف" روسای جمهوری ایران و جمهوری آذربایجان برای توسعه روابط  دو کشور در حوزه های مختلف مورد تاکید قرار گرفت .
کریم اف طی گزارشی در باره اصلاحات در حال اجرای در جمهوری آذربایجان در حوزه رفاه اجتماعی و دست آوردهای نوآورانه در این حوزه بحث کرد .
به گفته وی، دولت جمهوری آذربایجان در شرایط همه گیر کرونا  برنامه های حمایتی اقتصادی و تامین اجتماعی و نیز اصلاحات در بازار کار و اشتغال به اجرا گذاشته است .
بنا به این گزارش ، معاون رفاه اجتماعی وزارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران نیز در باره اقدامات انجام گرفته در کشورمان در حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی گزارشی به همتای آذربایجانی ارایه کرد .
طرفین  اهمیت تبادل تجربه در قالب تفاهمنامه همکاری امضا شده میان دو کشور در حوزه کار و رفاه اجتماعی را مورد تاکید  قرار داده و در باره راهکارهای توسعه همکاری های دوجانبه تبادل  نظر کردند  
در این دیدار آنلاین همچنین اعلام  شد ، فعالیت مرکز بین المللی کار سازمان همکاری اسلامی که قرار است در باکو مستقر شود به  توسعه همکاری میان کشورهای عضو این سازمان در حوزه کار ، اشتغال و رفاه اجتماعی کمک خواهد کرد .

اتمام خبر


CAPTCHA