به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: با ایجاد سه هزار و ۸۶۲ شغل، ۷۷ درصد تعهد اشتغال بخش کشاورزی استان برای سال جاری محقق شد. حمیدرضا تبسمی با اعلام این خبر افزود: امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده پیش از پایان سال، ۱۰۰ درصد تعهد اشتغال در بخش کشاورزی استان قزوین محقق شود. وی با اشاره به تفکیک شهرستانی اشتغال های ایجاد شده در بخش کشاورزی، گفت: در شهرستان آوج ۲۵۰ شغل ایجاد شده که معادل ۱۰۰ درصد تعهدات است. این مسوول گفت: شهرستان های بویین زهرا و تاکستان نیز یک هزار و ۲۵۰ نفر تعهد اشتغال در بخش کشاورزی داشته اند که به ترتیب تاکنون برای هزار نفر و ۸۵۹ نفر در این دو شهرستان اشتغالزایی شده است. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهار داشت: میزان تعهد اشتغال بخش کشاورزی در شهرستان قزوین هم یک هزار و ۲۵۰ نفر بوده که تاکنون ۸۹۱ نفر شغل ایجاد شده است. وی با بیان اینکه تعهد اشتغالزایی بخش کشاورزی در آبیک و البرز نیز به ترتیب ۶۰۰ و ۴۰۰ نفر بود،افزود: در این شهرستان ها به ترتیب ۴۸۲ و ۳۸۰ شغل ایجاد شده است. تبسمی، کشاورزی قزوین را دارای ظرفیت های متنوعی برای ایجاد فرصت های شغلی دانست و گفت: با تقویت بخش گلخانه ها و ایجاد باغ های مدرن، توسعه صنایع تبدیلی همچنان شاهد ایجاد فرصت های شغلی در حوزه کشاورزی استان خواهیم بود. بخش کشاورزی در استان قزوین دارای ۸۰ هزار بهره بردار است.

اتمام خبر


CAPTCHA