به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان بر آموزش در بخش کشاورزی و شیلات این شهرستان تاکید کرد.
اسدالله کردزنگنه اظهار کرد: صنایع تبدیلی، تکمیلی و بازار فروش محصولات سه رکن اصلی اشتغال، توسعه اقتصادی و همچنین جلوگیری از خام فروشی و تبدیل ‌شدن محصولات کشاورزی به ضایعات در شهرستان آبادان محسوب می‌شوند.
وی افزود: تسهیل فعالیت سالم، مولد، اشتغال آفرینی، جلوگیری از ضایعات کشاورزی و مهاجرت روستاییان به شهرها از جمله مزایای صنایع تبدیلی برای کمک به بخش کشاورزی و اقتصاد کشور است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان ادامه داد: بار مشکلات بخش کشاورزی بر دوش صنایع تبدیلی قرار گرفته است به این معنا که محصولات کشاورزی در مورد میزان و نوع استفاده از کود و سم و ماندگاری دچار مشکلاتی هستند و وقتی این محصولات وارد کارخانه می‌شوند نمره استاندارد محصول منفی می‌شود از این رو باید به کشاورزان آگاهی لازم در این خصوص را داد.

کردزنگنه با اشاره به ضرورت آموزش کشاورزی و شیلات تاکید کرد: صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی آبادان در جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد ارزش افزوده، افزایش درآمد روستاییان و افزایش سهم اشتغال صنعتی در مناطق روستایی نقش بسیار مهمی دارد.

اتمام خبر


CAPTCHA