به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی،  رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس از قول مساعد رئیس سازمان اداری و استخدامی و قائم قائم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس دیوان محاسبات برای افزایش حقوق دانشجو معلمان خبر داد.
حاجی بابایی خبر داد: قول مساعد سازمان اداری و استخدامی برای افزایش حقوق دانشجو معلمان
حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تماس تلفنی امروز خود با رئیس سازمان اداری و استخدامی و قائم مقام سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس دیوان محاسبات گفت: آنها نیز همانند من معتقد بودند که حداقل حقوق یعنی یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان حقوق دانشجو معلمان است.
وی افزود: لازم به ذکر است از وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده بود افزایش حقوق مصوبه مجلس به دانشجو معلمان تعلق نمی گیرد. با ارائه ادله قانونی برای وزیر و معاون پشتیبانی، وی مجاب، و مقرر شد نامه ای را برای کسب تکلیف به آقای انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی بنویسند.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس اظهار داشت: مذاکره تلفنی امروز با رئیس سازمان اداری و استخدامی و قائم مقام سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس دیوان و محاسبات برای تسریع در دریافت پاسخ نامه آموزش و پرورش بود که ایشان قول مساعد برای ابلاغ مصوبه به آموزش و پرورش برای پیگیری ابلاغ و اجرای مصوبه را دادند و قابل ذکر است که این مصوبه برای معلمان ماده ۲۸ نیز اجرایی می شود.
حاجی بابایی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم صدور احکام دانشجو معلمان و معلمان مشمول ماده ۲۸ در اسرع وقت صورت گیرد.

اتمام خبر


CAPTCHA