به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان وبلوچستان گفت: براساس تفاهم نامه مشترک میان معاونت صنایع دستی با بنیاد کرامت رضوی ۴۰۰ فقره وام اشتغال زایی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال به زنان سرپرست خانوار با هماهنگی معاونت صنایع دستی اعطا می شود.
علیرضا جلالزایی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: بانوان سرپرست خانوار فعال در حوزه صنایع دستی در هشت استان کشور مورد حمایت قرار می گیرند.
وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های بنیاد کرامت رضوی اشتغال زایی برای زنان سرپرست خانوار و یا بانوان بدسرپرست است افزود: سیستان وبلوچستان یکی از هشت استان مورد توجه در این طرح است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان وبلوچستان بیان کرد: در قالب تفاهم نامه همکاری میان معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بنیاد کرامت رضوی بانوان سرپرست خانوار فعال صنایع دستی در هشت استان حمایت می شوند.
وی تصریح کرد: این تفاهم نامه در راستای حمایت از رونق صنایع دستی به عنوان میراث ملی در شرایط شیوع کرونا، با رویکرد حمایت ویژه از زنان سرپرست خانوار فعال در عرصه صنایع دستی هشت استان، ۲۴ آبان با حضور معاون صنایع دستی کشور و مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی امضا شده است.
جلال زایی خاطر نشان کرد: بر اساس تفاهم نامه یادشده در مرحله نخست اجرای آن برای حمایت از صنایع دستی در سیستان وبلوچستان، کردستان، خراسان های رضوی، جنوبی، شمالی، خوزستان، گلستان و لرستان برنامه جدی برای حمایت با اولویت زنان سرپرست خانوار اجرا می شود.
طبق نظر کارشناسان، سیستان وبلوچستان در صدر جدول زنان سرپرست خانوار در میان استان های کشور قرار دارد و باید مسائل مربوط به این زنان از دغدغه های اجتماعی تلقی شده و مبتنی بر پژوهش، سیاست هایی در جهت تسهیل و بهبود وضعیت شان اتخاذ و اجرا شود.

اتمام خبر


CAPTCHA