به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب از بررسی مشکلات ۵۷ واحد تولیدی نیمه تعطیل از ابتدای سال جاری در شهرستان تاکستان خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان قزوین با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته از تعدیل 5 هزار نیرو جلوگیری به عمل آمده است، گفت: همچنین مساعدت های قضائی در این بازه زمانی اشتغال یک هزار و ۵۵ نفر در واحدهای تولیدی تاکستان را به همراه داشته است.
وی با تاکید بر اینکه این اقدامات با هدف رفع مانع زدایی ها و رونق تولید در سال جاری صورت گرفته است، افزود: اهمیت اقتصاد و نقش آن در توسعه کشور در سیاست های قوه قضاییه صراحتاً بیان شده است. در واقع اقتصاد مقاومتی مهم ترین نیاز کشور در حال و آینده یعنی ایجاد یک اقتصاد مقاوم، قدرتمند و پیشرو، با توان دوچندان نسبت به گذشته است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان با اشاره به اینکه با اقدامات انجام شده در سال گذشته شاهد کاهش ۵۱ درصدی جرایم خشن در سطح شهرستان تاکستان و همچنین شاهد کاهش ۲۰ درصدی محکومیت های کیفری و ورودی به زندان ها بوده ایم، گفت: در سال جاری نیز با اقدامات صورت گرفته شاهد کاهش ۳۶ جرایم خشن و همچنین کاهش ۲۹ دردی جمعیت کیفری ورودی به زندان نسبت به بازه زمانی سال گذشته بوده ایم.

اتمام خبر


CAPTCHA