به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، یکی از نیازهای اصلی دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد پس از اخذ مدرک دیپلم را اشتغال دانست. پرویز فتاح با اشاره به وضعیت آموزشی دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، گفت: از آنجا که سوق دادن دانش آموزان به سمت رشته های فنی و حرفه ای با هدف جذب سریع تر به بازار کار در برنامه ششم توسعه و اسناد بالادستی آمده است کمیته امداد نیز با ارائه مشاوره های لازم به دانش آموزان تحت پوشش خود، آن‍ ها را نسبت به مزایای گرایش به این رشته ها آگاه و ترغیب می کند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه یکی از نیازهای اصلی دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد پس از اخذ مدرک دیپلم اشتغال است، ادامه داد: برای تحقق این هدف و نجات جامعه از بیکاری همه دستگاه ها و ارگان ها باید با وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری همراه شوند.
وی تاکید کرد: اگرچه همکاران در کمیته امداد مشورت های لازم را به دانش آموزان و خانواده های آن ها برای گرایش به سمت هنرستان ها و رشته های فنی و حرفه ای می دهند اما در نهایت تسلیم خواست خودشان خواهیم بود و این مسئله مانع از عدم حمایت مادی و معنوی کمیته امداد از آن ها نمی شود.
فتاح همچنین با بیان اینکه کمیته امداد آموزش های فنی و مهارت آموزی را به نوجوانان و جوانان تحت پوشش و معرفی آن ها به آموزشگاه های فنی و حرفه ای را در دستور کار دارد، اضافه کرد: در حال حاضر نمیتوان از گرایش تعداد دانش آموزان تحت پوشش آمار مشخصی ارائه کرد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) همچنین عدم گرایش دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد رشته های فنی و حرفه ای نشأت گرفته از عدم گرایش دانش آموزان سراسر کشور به رشته های فنی دانست./

اتمام خبر