به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در حاشیه بازدید از کارگاه های اشتغالزایی داخل ندامتگاه فردیس گفت: به زودی حدود ۲۰۰ نفر از مددجویان به کارخانه ها و شرکت های تولیدی خارج از زندان جهت اشتغال معرفی خواهند شد.
بازدید رئیس کل دادگستری البرز از کارگاه های اشتغالزایی ندامتگاه فردیس ؛ حسین فاضلی هریکندی در حاشیه بازدید از کارگاه های داخل ندامتگاه شهید کچویی فردیس با تاکید بر اینکه یکی از شیوه های موثر اصلاح و بازگشت زندانیان به جامعه، حرفه آموزی و اشتغال آنهاست، بر توسعه اشتغال زندانیان تاکید کرد و گفت: یکی از مهمترین علل ارتکاب برخی از جرایم نظیر سرقت و مواد مخدر، بیکاری و یا فقدان شغل ثابت است و فراهم کردن شرایطی جهت حرفه آموزی و اشتغال زندانیان در دوران تحمل حبس و نیز تداوم آن پس از اتمام دوره محکومیت، موجب بازاجتماعی شدن محکوم و جلوگیری از تکرار جرم خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه تحقق برنامه ها و سیاست های دوره «تحول و تعالی قوه قضائیه» مستلزم انجام اقدامات تحولی و نگاه نو به موضوعات از جمله به مقوله زندان و زندانی است، تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ به دنبال توسعه اشتغال مددجویان هستیم، به نحوی که توسعه اشتغال داخل زندان برای مددجویانی که محکومیت های سنگین دارند و یا امکان تودیع وثیقه ندارند و اشتغال خارج از زندان، برای مددجویان دارای جرایم سبک از برنامه های عملیاتی سال جاری دادگستری کل استان است.
فاضلی هریکندی، از اشتغال ۳۲۰ نفر از مددجویان در کارگاه های داخل زندان خبر داد و افزود: با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و اعلام تمایل و همکاری خوب جمعی از فعالین اقتصادی استان، در اولین گام به زودی حدود ۲۰۰ نفر از مددجویانی که دوران حبس خود را تحمل می کنند به کارخانجات و شرکت های تولیدی خارج از زندان جهت اشتغال معرفی و در آنجا مشغول به کار خواهند شد و برنامه ریزی و هماهنگی لازم نیز برای تداوم اشتغال آن ها پس از اتمام دوران محکومیت در همان واحد های تولیدی صورت گرفته است.
وی متذکر شد: توسعه ظرفیت اشتغال داخل زندان نیز از برنامه های دادگستری کل استان است و در این زمینه اقداماتی صورت گرفته تا در ماه های آتی با رفع مشکلات موجود، تعداد بیشتری در این کارگاه ها مشغول به کار شوند.

اتمام خبر


CAPTCHA