به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، فاطمه قاسمپور عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون گفت: با مصوبه اعضاء وام ازدواج از ۵۰ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت.
وی در مورد نوع ضامن این وام افزود: یک ضامن با اعتبار سنجی و سفته برای اصل وام لازم است. به منظور کاهش سن ازدواج نیز برای مردان زیر ۲۵ سال و زنان زیر ۲۳ سال این وام ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه این کمیسیون برای تشویق به فرزندآوری اظهار داشت: وام ۱۰۰ میلیونی برای ودیعه مسکن برای خانوار های فاقد مسکن که فرزند سوم آن ها در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ متولد شده باشد در نظر گرفته می شود.
وی اضافه کرد: درباره اشتغال زایی هم کمیسیون چند مصوبه داشت که یکی از آن ها بدین شرح است؛ ده هزار میلیارد در کمیته امداد و سه هزار میلیارد در بهزیستی با معرفی دستگاه های ذی ربط و با اولویت زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته می شود.
قاسمپور خاطر نشان کرد: همچنین هزار میلیارد تومان برای اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال کارآفرینی و همچنین مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای امور کسب و کار خُرد روستایی و همچنین صندوق های اعتباری خُرد زنان روستایی مصوب شده است و مبلغ هزار میلیارد تومان برای بیماران صعب العلاج، سرطانی و زوج های نابارور با همکاری بانک مرکزی و وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر گرفته شده است.

اتمام خبر


CAPTCHA