Fa | Ar | En  

استخدام های روز اراک در سال 98

آگهی استخدام های روز اراک سال 98

جهت دریافت آخرین وضعیت از آگهی استخدامی های روز اراک در سال 98 به صفحه فراخوان ها مراجعه نمایید.

محتویات آگهی استخدامی پس از انتشار و اعلام آگهی استخدامی توسط های روز اراک از طریق جراید رسمی و کثیرالانتشار در سال 1398 ، از طریق سامانه نیروی انسانی نیز به اطلاع کاربران خواهد رسید.

تذکر : ثبت نام در سامانه فقط در طول مدت فراخوان آگهی های استخدامی میسر می باشد.


  ثبت نام در سامانه

جهت دریافت آخرین آگهی های استخدامی به صفحه { فراخوان ها } در سامانه مراجعه نمایید.
استخدام های روز اراک

استخدامی های روز اراک

آگهی استخدام های روز اراک

استخدام های روز اراک در سال 98

شرایط و تاریخ استخدام های روز اراک سال 98