به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش به شرح جزئیاتی از استخدام معلمان حق التدریس پرداخت.
علی الهیار ترکمن درباره تعیین تکلیف وضعیت استخدام معلمان حق التدریس اظهار کرد: الحاق یک تبصره به قانون به کارگیری نیروهای حق التدریس و آموزش دهندگان نهضت، دو موضوع را تعیین کرده است، نخست اخذ آزمون ورودی برای جذب این افراد و دوم، برگزاری دوره آموزشی توسط آموزش وپرورش برای پذیرفته شدگان در آزمون.
وی افزود: آزمون جذب نیروهای حق التدریس و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی به صورت داخلی توسط وزارت آموزش وپرورش برگزار می شود.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش گفت: در قانون مجلس آمده است که کارگروهی با حضور دو نفر از نمایندگان مجلس، نمایندگان سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه بودجه با مشارکت آموزش وپرورش، آیین نامه استخدام نیروهای حق التدریس و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی را تدوین کنند که این آیین نامه در حال نهایی شدن است و تا پایان فروردین ابلاغ می شود و تلاش می کنیم در تیر یا مرداد آزمون را برگزار کنیم.
الهیار ترکمن تأکید کرد: جذب افراد براساس نیاز آموزش وپرورش به لحاظ جنسیت، رشته و منطقه جغرافیایی است که پس از قبولی در آزمون ورودی باید در یک دوره آموزشی هم شرکت کنند، شیوه برگزاری آزمون و دوره آموزشی نیز در آیین نامه مربوطه تعیین می شود.

اتمام خبر


CAPTCHA