به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: برای اولین بار زنان برای تکنسین فوریت های پزشکی به کار گرفته می شوند.
سعید نمکی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت با اشاره به استخدام سه هزار نفر برای اورژانس کشور اظهار کرد: این افراد هم از طریق آزمون و هم با توجه به سوابق تحصیلی پذیرفته می شوند.
وی همچنین گفت: برای اولین بار خانم ها به مجموعه تکنسین های فوریت های پزشکی اضافه می شوند. پیش از این پرسنل خانم به عنوان تکنسین در اورژانس نداشته ایم و تعداد قابل توجهی خانم به مجموعه تکنسین فوریت های پزشکی افزوده می شوند که قطعا برای خدمت رسانی موثر و مفید خواهد بود.
وزیر بهداشت همچنین ادامه داد: دانشکده فوریت های پزشکی ویژه تربیت نیروهای چندمنظوره برای فوریت های پزشکی کشور از اول مهر را دایر می کنیم.

اتمام خبر


CAPTCHA