Fa | Ar | En  

استخدام در داروخانه های قزوین در سال 98

آگهی استخدام در داروخانه های قزوین سال 98

جهت دریافت آخرین وضعیت از آگهی استخدامی در داروخانه های قزوین در سال 98 به صفحه فراخوان ها مراجعه نمایید.

محتویات آگهی استخدامی پس از انتشار و اعلام آگهی استخدامی توسط در داروخانه های قزوین از طریق جراید رسمی و کثیرالانتشار در سال 1398 ، از طریق سامانه نیروی انسانی نیز به اطلاع کاربران خواهد رسید.

تذکر : ثبت نام در سامانه فقط در طول مدت فراخوان آگهی های استخدامی میسر می باشد.


  ثبت نام در سامانه

جهت دریافت آخرین آگهی های استخدامی به صفحه { فراخوان ها } در سامانه مراجعه نمایید.
استخدام در داروخانه های قزوین

استخدامی در داروخانه های قزوین

آگهی استخدام در داروخانه های قزوین

استخدام در داروخانه های قزوین در سال 98

شرایط و تاریخ استخدام در داروخانه های قزوین سال 98