Fa | Ar | En  

استخدام در اسلام شهر در سال 98

آگهی استخدام در اسلام شهر سال 98

جهت دریافت آخرین وضعیت از آگهی استخدامی در اسلام شهر در سال 98 به صفحه فراخوان ها مراجعه نمایید.

محتویات آگهی استخدامی پس از انتشار و اعلام آگهی استخدامی توسط در اسلام شهر از طریق جراید رسمی و کثیرالانتشار در سال 1398 ، از طریق سامانه نیروی انسانی نیز به اطلاع کاربران خواهد رسید.

تذکر : ثبت نام در سامانه فقط در طول مدت فراخوان آگهی های استخدامی میسر می باشد.


  ثبت نام در سامانه

جهت دریافت آخرین آگهی های استخدامی به صفحه { فراخوان ها } در سامانه مراجعه نمایید.
استخدام در اسلام شهر

استخدامی در اسلام شهر

آگهی استخدام در اسلام شهر

استخدام در اسلام شهر در سال 98

شرایط و تاریخ استخدام در اسلام شهر سال 98