به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این که جریان آموزش در دانشگاه ها متناسب با اشتغال موجود در جامعه نیست، گفت: بخش خصوصی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای را به سمت تحرک و پویایی سوق می دهد.
سلیمان پاک سرشت، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مدیران کل ستادی و استانی این سازمان با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کردند.
لاریجانی در این نشست با بیان این که تولید کشور برای به حرکت در آمدن به تکیه گاه نیاز دارد، گفت: موتور حرکت تولید کشور، آموزش فنی و حرفه ای است.
وی با اشاره به این که جریان آموزش در دانشگاه ها متناسب با اشتغال موجود در جامعه نیست، افزود: در سال رونق تولید، آموزش فنی و حرفه ای می تواند به اقتصاد کشور و تحرک چرخ های توسعه کمک کند.
رئیس قوه مقننه کشورمان، با بیان اینکه تجهیزات آموزش فنی و حرفه ای در برخی مناطق قدیمی بوده و با آموزش های امروز تناسبی ندارد، ادامه داد: شِبه دولتی اداره کردن سازمان فنی و حرفه ای به صلاح نیست و این سازمان باید درآمدزا باشد.
وی با تأکید بر این که سند آموزش فنی و حرفه ای باید برای استان ها با لحاظ شرایط آنها تدوین شود، تأکید کرد: آموزش های فنی و حرفه ای در استان های کمتر توسعه یافته، مردم را نجات داده و تأثیری حیاتی و تحول بخش بر اشتغال در این استان ها می گذارد و باید به این استان ها توجهی ویژه شود.
دکتر لاریجانی با بیان اینکه آموزش های فنی و حرفه ای باید با کمک دانشگاه ها گسترش یابد، افزود: این سازمان باید با دانشگاه ها قرارداد منعقد و از ظرفیت کارگاه ها و آزمایشگاه های آنها استفاده کند.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی که کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است، باید ظرفیت های بخش های مختلف احصاء و از این ظرفیت ها برای رونق تولید در کشور استفاده شود.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بخش خصوصی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای را زنده می کند و به سوی تحرک و پویایی سوق می دهد، تصریح کرد: باید افرادی که توسط این سازمان تعلیم داده می شوند به بازار کار نزدیک و جذب آن شوند.
لاریجانی مهارت آموزی افراد در دوران خدمت سربازی و همچنین آموزش مهارت کار به زندانیان را ضروری بر شمرد و گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای باید درآمد خلق کند و برای این منظور از نگاه دولتی فاصله گرفته و نگرش توسعه ای پیدا کند.
رئیس سازمان فنی و حرفه ای در ابتدای این نشست، گزارشی از نحوه اقدامات این سازمان برای افزایش اشتغال در کشور و همچنین کیفی سازی آموزش های این سازمان ارائه کرد.

اتمام خبر


CAPTCHA