Fa | Ar | En  
  درباره ما

niroensani.ir

سامانه نیروی انسانی
سامانه نیروی انسانی در راستای اطلاع رسانی آگهی های استخدامی به جوانان جویای کار راه اندازی شده است. این سامانه با در نظر گرفتن نیازهای جامعه در خصوص دسترسی به منابع آگهی های استخدامی، توانسته است فرصتی جدید در فضای مجازی ایجاد نماید. سامانه با توجه به گستردگی آگهی های استخدامی شرکت های خصوصی برای جذب نیرو، سعی وافر دارد تا اخبار و آگهی های استخدامی را در قالب بانک اطلاعات در اختیار اعضای سامانه قرار دهد. سامانه تلاش دارد با هدف ساماندهی آگهی های استخدامی و تسهیل در هدایت پتانسیل فعال جوانان به سمت این فرصت های شغلی در فضای مجازی، گام های مناسب و بزرگ در راستای برطرف کردن این نیاز بردارد.

شرح خدمات: ارائه آگهی های استخدامی مرتبط به کارجویان دارای کد کاربری در سامانه نیروی انسانی، پس از انتشار در روزنامه های کثیرالانتشار مراکز استخدامی