به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، 10 هزار طرح اشتغال زایی اجتماع محور در 6 استان سیل زده خوزستان، لرستان، ایلام، گلستان، مازندران و فارس توسط بنیاد برکت در سال جاری ایجاد و راه اندازی خواهد شد.
بنا به دستور محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و به منظور تسکین بخشی از آلام و مشکلات مردم متأثر از سیل، 10 هزار طرح اشتغال زایی اجتماع محور در 6 استان سیل زده خوزستان، لرستان، ایلام، گلستان، مازندران و فارس توسط بنیاد برکت در سال جاری ایجاد و راه اندازی خواهد شد.
برای راه اندازی این تعداد طرح اشتغال زایی 4 هزار میلیارد ریال اعتبار از سوی این بنیاد در نظر گرفته شده است.
از مجموع ۱۰ هزار طرح، 2000 طرح به ترتیب در سطح استان های خوزستان، 3000 طرح در لرستان و 3300 طرح در گلستان ایجاد خواهد شد و یک هزار، 200 و 500 طرح نیز به ترتیب در مناطق سیل زده استان های ایلام و فارس و شرق مازندران به بهره برداری خواهند رسید.
 بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) نهضت فراگیر اشتغال زایی را به منظور محرومیت زدایی، و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، به شکل جدی پیگیر بوده و در دستور کار دارد و تا به امروز 227 هزار فرصت شغلی را در این مناطق ایجاد کرده است.
بنیاد برکت در قالب اشتغال زایی اجتماع محور چند طرح و الگو را شامل «آسمان» (آیین نامه سرمایه گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی)، «سحاب» (سرمایه گذاری حمایتی اشتغال زایی برکت)، «آفتاب» (آیین نامه فقرزدایی و توان افزایی برکت) و همچنین مدل «مهتاب» (مدل هادی تلاش اقتصادی برکت)، برای ایجاد اشتغال در مناطق محروم تهیه و به مرحله اجرا درآورده است.
طرح «آسمان» (آیین نامه سرمایه گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی) برای احیای سرمایه های انسانی اجتماعی است. این طرح، انسان ها را دور هم جمع می کند، احساس توسعه گری در آن جا به وجود می آورد، سرمایه های انسانی شان را به سرمایه اجتماعی تبدیل می کند، سایر منابع را به هم متصل می سازد و ضمن معرفی یک کسب وکار مناسب، با معرفی به سیستم بانکی، در راه اندازی این کسب وکار آنها را یاری و پشتیبانی می کند.
با اجرای طرح آسمان، جوامع محلی احساس می کنند که می توانند فعالیت داشته باشند و حتی خودشان ایجاد شغل کنند.
برای تکمیل شدن فرآیند اشتغال زایی، طرح دوم یعنی «سحاب» (سرمایه گذاری حمایتی اشتغال زایی برکت) پیش بینی شده است. در قالب این طرح، افراد آموزش می بینند که با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های منطقه ای، چه فعالیت هایی داشته باشند و سپس، از آنها حمایت می شود.
برای این منظور، تسهیل گران برکت فعالیت دارند که به متقاضیان آموزش می دهند، سیستم بانکی را برای شان تسهیل و نهاده های کسب وکار را فراهم می کنند. در طرح سحاب، وام به شکل مستقیم به خود متقاضی ارایه نمی شود، بلکه در اختیار پشتیبان قرار می گیرد تا نهاده ها را خریداری کرده و در اختیار آن ها قرار دهد و ضمن آموزش، خرید کالای شان را هم تضمین کند.
همچنین در مدل «مهتاب» (مدل هادی تلاش اقتصادی برکت) به متقاضیان آموزش داده می شود که چه مشاغلی را برای فعالیت انتخاب کنند. در بنیاد برکت برای همه کسب وکارهای خرد و خانگی روستایی استانداردهای حرفه ای تبیین و طراحی شده است .
در حال حاضر، 16 حرفه در سطح روستاها انجام می گیرد که 6 حرفه شامل پرورش دام سبک، تولید انرژی خورشیدی، زنبورداری، فرش دست باف، پرورش دام سنگین و پرورش بوقلمون استانداردسازی شده و مابقی نیز در دستور کار است.
طرح چهارم هم «آفتاب» (آیین نامه ی فقرزدایی و توان افزایی برکت) است و به پشتیبانی و پایدارسازی طرح های اشتغال زایی ایجادشده می پردازد. طرح آفتاب در اصل پشتیبان مشاغل شکل گرفته در طرح های قبلی است.

اتمام خبر


CAPTCHA